Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy- územní rozhodnutí a stavební povolení na pozemku p.č. 362/12 k.ú. Bukovec