Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce 3/2011 - poplatky za psy

OBEC BukovecObecně závazná vyhláška č. 03/2011, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Bukovec se na svém zasedání dne 29.03.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § ...

Obecně závazná vyhláška obce 2/2011 - poplatky za odpad

OBEC BukovecObecně závazná vyhláška č 02/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Bukovec se na svém zasedání dne 29.03.2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. ...

Obecně závazná vyhláška obce 1/2011 - odpad

OBEC BukovecObecně závazná vyhláškaobce Bukovec č. 01/2011,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce BukovecZastupitelstvo obce Bukovec se na svém zasedání dne 29.03.2011 usneslo vydat na ...