Obecně závazná vyhláška č 01/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od