Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva ...