Informace

Poplatky

  • Poplatek ze komunální odpad: 600,- Kč/osoba od 75 let 300,- Kč/rok a zároveň 600,- Kč/objekt u chalupářů.
  • Poplatek za psa 60,- Kč/1 pes, 100,- Kč/2 psi.
  • Platba možná v hotovosti na obecním úřadě či bankovním převodem na účet obce
  • Přihlašovací poplatek 50,- Kč/osoba od 15-ti let.

Knihovna

Knihovna je pro veřejnost otevřena každy ctvrtek od 16:00 do 17:00 hod.

Čtenářům je k dispozici trvale cca 700 knih.Navíc je dvakrát ročně prováděna výměna novějších knih,v rámci meziknihovní výpůjční služby,ve spolupráci s knihovnou Boženy Němcové v Domažlicích.Jedná se o dvakrát 100 knih.Mezi těmito knihami mohou najít čtenáři i nejnovější výtisky.Lze zařídit vypůjčení jakékoliv knihy,která vyšla v České republice.Knihovna nabízí přístup k internetu a kopírování.

Tříděný – separovaný odpad

PLASTY - ukládáme do ŽLUTÝCH kontejnerů
Jedná se o kelímky od jogurtů, krabičky, od pokrmových tuků, láhve od nápojů, igelitové tašky, sáčky, plastové obaly od mycích prostředků a jiné plastové výrobky a obaly.
U nás se do těchto kontejnerů ukládají i tzv. tetrapaky – nápojové krabice od mléka, džusů, vína apod. Obaly jsou označeny symboly: PET, 1, HDPE, 2, LDPE, 4, PP, 5, PS 6
Veškeré obaly by měly být předem zbaveny zbytků svého obsahu.
Do kontejnerů nepatří guma, fólie s alobalem, kůže, elektrické kabely, bakelit, provázky, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, PVC, linolea apod.Láhve a nápojové krabice je třeba před vhozením do kontejneru sešlápnout nebo zmáčknout. Šetříme tím místo v kontejneru.

SKLO (barevné i čiré) – ukládáme do ZELENÝCH kontejnerů
Jedná se o prázdné láhve, skleněné nádoby, tabulové sklo apod. Obaly jsou značeny symboly: GL, 70, 71, 72. Do kontejnerů nepatří zrcadlové sklo, zářivky, žárovky, drátěné sklo, keramika, porcelán.

PAPÍR - modré kontejnery

JEDLÉ TUKY, OLEJE - červený kontejner