Telefonní čísla na KÚPK pro voliče nacházející se v izolaci

Voliči, kteří senacházejí v izolasci z důlvodu COVID-19 a chtějí využít svého práva volit ve volbě preztidenta republiky v roce 2023 mohou požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky na uvedených telefonních číslech KÚPK uvedené v příloze dokumentu.

Přílohy