Informace o počtu okrsků, počtu členů zastupitelstva a počtu podpisů