Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Milan Krbec

tel. 705 409 191

e-mail: milan.krbec@seznam.cz