Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Milan Krabec

tel. 705 409 191

e-mail: milan.krabec@seznam.cz