Rozpočty

Návrh rozpočtu 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 obce Bukovec Příjmy par. polož. text rozpočet 1111 Daň příjmů FO ze závislé činnosti 190 000 1112 Daň z příjmů ze SVČ 8 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výnosů 20 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 190 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 140 000 1211 Daň z ...