Poskytnutá informace č.1/2019, týkající se informace podání nabídek pro obec Bukovec ve smyslu veřejných zakázek u dotazovaných

Přílohy