Poskytnutá informace č. 1

Žádost o informace dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí informace ve věci uvedení názvu právnické osoby, která má nejvyšší dluh vůči naší obci, jenž je po splatnosti více jak  60 dnů


Dne 27.3.2018 byla na Obecní úřad Bukovec doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel obec Bukovec žádal o informace konkrétně pak:

- uvedení názvu právnické osoby, která má nejvyšší dluh vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 60 dnů

K položené otázce bylo sděleno:

Obec nemá žádnou právnickou osobu, která má dluh vůči naší obci. Dále sdělujeme, že i kdyby obec takovou osobu ve svých pohledávkách vedla, nemúžeme Vám informaci poskytnout, neboť se jedná o ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb..