Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

 

 

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Bukovec výroční zprávu za rok 2011 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

  • § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0
  • § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
  • § 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: jsou uvedeny níže v textu

Obec Bukovec přijala množství ústních a telefonických dotazů, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na vznesené dotazy bylo odpovězeno bezúplatně, prostřednictvím starostky obce nebo kompetentní osoby pověřené starostou obce.

 

Zpracováno : 15. 2. 2012                                                                   Libuše Švajková v.r.

                                                                                                             starostka obce